Sähköinen tarjouspyyntö
Projektipankki
< Siirry artikkeleihin

Tavoitteena nollavirheluovutus?

Virheettömän rakennuskohteen toimitus on kaikkien etu. Siihen pääseminen vaatisi kuitenkin usein hieman enemmän resursseja ja aikaa. Lisäksi virheet ja niiden korjaus tulisi aina dokumentoida.

Jotkin projektit käyttävät ns. ”itseluovutusta” ennen projektin luovutusta tilaajalle. Tällöin toimittaja tarkistaa hyväksyisikö hän itse tuotettua laatua. Yksi nollavirhetoimituksen suurimmista haasteista on se, että itse tehdyn tarkastuksen ja projektin luovuttamisen välille ei varata tarpeeksi aikaa.

Nollavirheluovutus

Pitäisikö asiakkaan vaatia virheetöntä toimitusta?

Asiakkaan näkökulmasta tämä kuulostaa hyvältä; virheetön toimitus ja ehkäpä vielä aikataulussa. Toimittajan kannalta tämä voi olla hankalaa. On tutkittu, että 15–30% yrityksen liikevaihdosta on laatukustannuksia. Tämä voi houkutella siihen, että toimittaja piilottelee tai jättää tahallaan huomaamatta virheitä, joiden korjaus aiheuttaisi kustannuksia.

Asiakkaan tulisi kuitenkin, jo tarjouspyyntövaiheessa, huomioida toimittajien referenssit, sekä onnistuneet ja epäonnistuneet toimitukset. Asiakkaan kannattaa miettiä kuinka paljon hän olisi valmis maksamaan siitä, että virheiden määrä olisi minimi, ja valita toimittaja(t) tämä mielessään. Samalla on huomattava, että aina vika ei ole urakoitsijassa, vaan virhe on voinut tapahtua jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin työmaalla ei välttämättä havaita virhettä, koska toteutettu ratkaisu on tehty suunnitelmien mukaan.

Virheiden ja korjauksien dokumentointi

Useilla työmailla dokumentoidaan ainoastaan pakolliset asiat. Valitettavasti aika ja resurssit eivät useinkaan riitä oman toiminnan säännölliseen kehittämiseen. Luotetaan usein siihen, että huomatut virheet korjataan, eikä erillistä dokumentointia virheistä ja niiden korjauksista pidetä. Markkinoilla on kuitenkin varsin edullisia ohjelmistoja, jotka auttavat huomattavasti vikalistojen ja niiden korjauksien ylläpidossa.

Yhteenveto

Vaikka nollavirhetoimitukseen on vaikea päästä, niin sen pitäisi aina olla tavoitteena. Onnistunut rakennusprojekti ja tyytyväinen asiakas ovat parasta markkinointia. On myös tärkeää, että jo rakentamisvaiheessa kirjataan kaikki virheet - ja niiden korjaukset.
< Siirry artikkeleihin


Skannauspalvelua