Sähköinen tarjouspyyntö
Projektipankki

Artikkeliin liittyvät palvelut palveluhakemistossa:
Telineet
Rakennusliikkeet
Rakennustöiden valvojat
Rakennusurakointi

< Siirry artikkeleihin

Pientalon rakennuttaja usein tietämätön vastuustaan koskien työturvallisuutta

Rakennuttaja eli tulevan pientalon asukas ja omistaja vastaa työmaan turvallisuudesta, jos työturvallisuusvastuita ei siirretä muille henkilöille

Lokakuun lopulla aluehallintovirastojen tarkastusiskuissa keskeytettiin työt useilla pientalotyömailla. Keskeytykset johtuivat puutteista työturvallisuudessa. Puutteet koskivat lähinnä putoamissuojauksia ja työtelineitä. Lisäksi jaettiin huomatuksia henkilökohtaisten suojaimien puuttumisesta.

Pientalotyömaan osapuolten turvallisuusvelvoitteet

Rakennushankkeessa päävastuu työturvallisuuskysymyksistä on päätoteuttajalla, jonka rakennuttaja nimeää. Mikäli omakotitalo toteutetaan osaurakoina on päävastuu rakennushankkeeseen ryhtyvällä, eli rakennuttajalla. Tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvä toimii hankkeen päätoteuttajana. Nämä päätoteuttajan tehtävät voidaan siirtää sopimuksella rakennushankkeeseen ryhtyvän palkkaamalle vastaavalle työnjohtajalle (eli vastaavalle mestarille). Hänestä tulee tällöin päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kyky ja edellytykset toimia päätoteuttajan nimeämänä vastuuhenkilönä.

Vastaava työnjohtaja ei ole automaattisesti vastuussa työturvallisuudesta

Vastaavalle työnjohtajalle ei kuulu työmaan turvallisuudesta huolehtiminen tehtävänä ellei siitä ole rakennuttajan kanssa erikseen sovittu.

Vastaava työnjohtaja voi kuitenkin, erikseen sovittaessa, mm. hoitaa päätoteuttajan ja työturvallisuuskoordinaattorin velvollisuudet sekä tehdä työturvallisuusasiakirjan ja turvallisuussuunnitelman.

Lataa "Pientalotyömaan turvallisuus - tilaajan opas" tästä  (PDF).


< Siirry artikkeleihin


Skannauspalvelua