Sähköinen tarjouspyyntö
Projektipankki
< Siirry artikkeleihin

Kun työmaapäiväkirja hävisi

Arajärven kunta joutui erikoiseen tilanteeseen Kaakonsuon kaatopaikan sulkemisen suhteen. Kunnan tavoitteena oli sulkea kaatopaikka ja perustaa maankaatopaikka samalla tontille.

Artjärven kunta teki työnjohtosopimuksen Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, joka sisälsi konkreettiseen työhön liittyvät työnjohtotehtävät. Myöhemmin havaittiin, että työnaikaiset työmaapäiväkirjat ja/tai vastaavat muistiot ovat hävinneet työmaakopin siirtyessä muille työmaille. Valokuviakaan ei työmaasta ollut olemassa tai ainakaan niitä ei ole löytynyt.

Valvovana viranomaisena toimivan Hämeen ELY-keskuksen mukaan jos tarvittavia asiakirjoja ei löydy, ainoa keino on palkata asianosaava konsultti paikalle tekemään tutkimuksia ja niiden perusteella laatimaan ympäristöluvan mukainen loppuraportti.

Poikkeuksellista - vai onko?

On selvää, että työmaapäiväkirjan katoaminen on poikkeuksellista mutta se ei tarkoita, että työmaapäiväkirjoja ei katoasi. Dokumentteja häviää välillä, eikä päiväkirja ole poikkeus.

Onko mahdollista, että joku hävittäisi päiväkirjan tahallaan?

Kysymys on tarkoituksella kärjistetty ja koskee vain poikkeustilanteita. Miksi projektijäsen haluasi, että päiväkirja häviää? Onko kenenkään etu, että päiväkirja katoasi?

Mitä jos..

  • Työnjohtaja ajautuu riitatilanteeseen työnantajansa kanssa ja haluaa aiheuttaa vahinkoa?
  • Päiväkirjasta tai siihen liitetyistä valokuvista ilmenee laatupoikkeamia joihin työnjohtajan tai valvojan olisi pitänyt puuttua?
  • Rakennuttaja aloittaa oikeudenkäynnin vaatien urakoitsijalta korvauksia ja käyttää työmaapäiväkirjaa todisteena?

Voiko mikään yllämainituista seikoista houkutella siihen, että päiväkirja yksinkertaisesti katoasi?

Yhteenveto

Työmaapäiväkirjan tärkeys osana työmaan dokumentointia on hyvä ymmärtää heti projektin alussa. On varmistettava, että päiväkirja ei häviä vahingossa tai tahallaan.

Mikäli projekti käyttää paperista työmaapäiväkirjaa, niin sen olisi oltava joko jäljentävä tai kopio päiväkirjasta tulisi toimittaa valvojalle säännöllisesti. Jos vain mahdollista, niin projektin tulisi käyttää sähköistä työmaapäiväkirjaa.Työmaapäiväkirja Windowsille

< Siirry artikkeleihin


Skannauspalvelua