Sähköinen tarjouspyyntö
Projektipankki

Artikkeliin liittyvät palvelut palveluhakemistossa:
ATK-ohjelmistot
Projektinhoitopalvelut

< Siirry artikkeleihin

Projektipankki rakennusprojektissa

Projektipankiksi kutsutaan ohjelmistoa jota käytetään internet selaimella ja jonka päätarkoitus on jakaa dokumentteja projektijäsenien kesken. Projektipankki sisältää myös työmaapäiväkirjan ja TR -mittarin.

Tiedon jakamista turvallisesti

Projektipankki tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietoa projektijäsenien kesken turvallisesti.Yhteys palvelimeen on salattu ja järjestelmän toimittaja vastaa tiedon varmistamisesta.

Projektipankit myös tallentavat tietoa projektijäsenien toiminnoista, kuten dokumenttien lataamisesta. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi erilaisissa riitatilanteissa.

Vaatii sitoutumista

Projektipankin hyödyllisyys jakaa mielipiteitä projektijäsenien kesken. Toisten mielestä se on hyödyllinen ja toisten mielestä sen käyttäminen on ajan hukkaa.

Projektipankin käyttöönotto vaatii sitoumista kaikilta projektijäseniltä. Projektipankin edut katoavat varsin nopeasti jos suunnittelijat eivät tallenna dokumentteja järjestelmään reaaliaikaisesti. Varsin usein työmaalla turhaudutaan projektipankkiin koska piirustuksia joudutaan edelleen pyytämään suunnittelijoilta. Myös vastaavan työnjohtajan tulee täyttää työmaapäiväkirjaa säännöllisesti ja myös muistaa allekirjoittaa sivut.

Kaikki "projektipankit" eivät ole projektipankkeja

"Projektipankki" nimeä käytetään varsin vapaasti eri ohjelmistoista, eikä nimelle ole tehty virallista määritelmää. Tässä artikkelissa projektipankkina tarkoitetaan nimenomaan sovellusta joka on tehty rakennusprojektien hallintaan. Sovellusta joka on helppokäyttöinen ja nopea ottaa käyttöön.

Osa ohjelmistotoimittajista mainostaa tuotettaan projektipankkina, vaikka tuote ei välttämättä sitä ole. Tuote saattaa sisältää perustoimintoja dokumenttien jakamiseen mutta siitä puuttuu työmaan sovellukset. On myös sovelluksia jotka on kehitetty yrityksien sisäiseksi tietojärjestelmäksi ja joihin on jälkikäteen lisätty esim. työmaapäiväkirja. Nämä sovellukset ovat usein liian raskaita ja vaikeita projektikäyttöön.

Yhteenveto

Projektipankki on hyödyllinen mutta vaatii sitoutumista projektijäseniltä. Projektin vetäjän tulisi sitouttaa projektijäsenet projektin laatusääntöihin. Parhaiten tämä toimii niin, että projektipankin käytöstä ilmoitetaan jo tarjouspyynnössä. Mikään projekti ei voi toimia niin, että jokainen yritys tuo projektiin omat tapansa ja laatujärjestelmänsä. Projektissa tulisi aina käyttää projektin laatusäääntöjä.

Projektipankki

< Siirry artikkeleihin


Skannauspalvelua